Pålar till brygga

Pålar till brygga, pirer, förtöjning och flytanläggningar

marina pålar tillverkade av kompositmaterial

Nordprodukters marina pålar till bryggor går att anpassas till både stora och små projekt i olika hamnar.
Pålarna används till bryggor, pirer, förtöjning, farledsmarkering, fundament och förankring.

Nordpålen har mycket låga CO2 -utsläpp i ett livscykelperspektiv och minimal påverkan på växt- och djurliv.

  • Unik och patenterad konstruktion – snabb och enkel montering med en unik funktion som klarar mycket stora krafter. Pålarna skär sig ned i botten och uppnår snabbt full bärighet, på 30 % mindre djup än konkurrenterna.
  • Havs- och arbetsmiljövänlig – snäll mot den marina närmiljön och bidrar inte med några avlagringar eller utsläpp. Kan genom sin smarta konstruktion och långa livslängd enkelt flyttas och återanvändas utan att lämna spår av material i botten.
  • Ogripbar för is. Pålens glatta yta gör att den tar sig ur isgreppet. Pålen är ihålig och försedd med ett antal evakueringshål för att förhindra pålsprängning.
Pålar till brygga

Koldioxidutsläpp är ett av de största miljöhoten

Utsläpp vid både produktion och installation av en vanlig påle kräver mycket energi och därmed stora mängder CO2-utsläpp. Tack vare Nordpålens hållbarhet och materialsammansättning kan utsläppen reduceras avsevärt i förhållande till andra pålar.

  • Pålarna är uppbyggda i två lager: runt ett bärande PVC-rör finns ett lager armerad polyester. Utsidan av pålarna är tätmålade med gelcoat – materialen är samma som används på båtskrov och har gedigen hållbarhet i vatten.
  • Cylindern på pålen fylls med sten, grus och lera när den pressas ned i bottensegmentet och fungerar som ett hållfast fundament mot horisontella krafter.

Nordpålen i jämförelse med konkurrenter

CO2-utsläpp:

  • Impregnerade träpålar har 46 gånger så högt utsläpp av CO2!
  • Impregnerade träpålar med plastskydd har 42 gånger så högt utsläpp av CO2!
  • Betong med stålkärna har 17 gånger så högt utsläpp av CO2!

Skruvpålar för stora axiella krafter

Pålarna är i första hand avsedda att användas vid bryggbyggen i hamnar där parvisa pålar, sidostag och däckkonstruktion samverkar och reducerar pålarnas horisontella belastning.

Tryckskruvpålar för stora horisontella krafter

Pålarna är avsedda att användas ensamstående som förtöjningspålar, markeringspålar, fenderpålar, förankring av flytbryggor mm.

Ankarpåle och Fundamentpåle för stora axiella och horisontella krafter.

Pålarna används för förankring av flytande enheter, rör- och elledningar, fundament för byggnader och vindkraftverk. Pålarnas överdel anpassas efter önskemål, användning och förhållande. Stora krafter kan överföras till bottensegmentet med dessa pålar, trots ganska kort nedskruvningsdel.

Pålar till brygga
Pålar till brygga

Vill du bygga en klimatsmart brygga i din hamn?

KONTAKTA OSS

Agenda 2030 och globala målen
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top