Om Nordprodukter


Om nordprodukter

Nordprodukter är etablerade på marknaden och har de i särklass mest miljövänliga och ekonomiskt hållbara marina pålarna. Pålarna är tillverkade i kompositmaterial från återvunnet båtskrov.

Våra pålar finns installerade i flera hamnar och används till bryggor, flottar, akterfästen, bojar, farledsmarkering med mera.

Alla marina pålar som finns i vattnet kan ersättas med våra produkter. Och det bästa med våra pålar är att de har 46 gånger lägre CO2-utsläpp än våra konkurrenter och har en hållbarhet på 90 år. 

Pålar till brygga

Koncernstruktur

Koncernstruktur

I koncernstrukturen finns också moderbolaget Markexpo. Deras affärsidé är att sälja nyckelfärdiga ekobyar som är helt självförsörjande av el tack vare solcellsparker anslutna till bostadsområdet. Självklart är montagen Nordprodukter Original och vägarna i bostadsområdet belysta med Nordstolpen.

KMS Handel AB är utvecklingsbolaget som produktutvecklar för Nordprodukter. VD, Johan Kahlman är utbildad naturvårdsbiolog med fokus att utveckla produkter och använda material som har minsta miljömässiga påverkan.

I utvecklingsteamet finns också uppfinnaren och innovatören Sture Kahlman, som har över 50 års arbetslivserfarenhet inom produktutveckling fokuserad på hållbarhet och miljö.

Med sin stora passion för ekologi och miljöfrågor använder han dygnets vakna timmar till att lösa de globala miljöutmaningarna.

Vårt erbjudande

vårt erbjudande

Vi erbjuder industrin flera produkter som kommer att göra stor skillnad för miljön och den ekonomiska hållbarheten. Nordprodukters marina pålar och miljöriktiga belysningsstolpar är något våra kunder med stolthet kan erbjuda sina slutkunder.

Våra produkter i kompositmaterial kan varieras i oändlighet och utvecklas för att lösa flera utmaningar som marknaden har inom hållbarhet. Tillsammans med våra kunder gör vi en stor skillnad för klimatet och det marina ekosystemet!

Tack vare vår patenterade materialsammansättning och teknik har vi minst påverkan på botten-och marksegment än någon annan aktör. Och dessutom med absolut lägst CO2-utsläpp.

Sture Kahlman, produktutvecklare för Nordprodukter

”Det svåra är inte att ta fram nya produkter och lösningar. Det svåra är att göra det kostnadseffektivt och miljöriktigt.”

Sture Kahlman, Produktutvecklare Nordprodukter

Sture Kahlman är produktutvecklare med många patent bakom sig och ännu fler spännande idéer i byrålådan. Han är Fjällbackabo och har genom alla år som skärgårdsbo och båtägare sett många sorters problem med olika typer av pålar och stolpar.

Redan på 80-talet sysslade Sture med pålar och grundförstärkning.

– Jag var medlem i Svenska Uppfinnarföreningen och vi fick uppdraget att komma med idéer om att grundförstärka hus som lutade i Gamla Stan i Stockholm, minns Sture.

Han tog då fram en skruvpåle i stål som var avsedd att monteras ihop på plats. Prototypens funktionalitet testades med ekonomisk hjälp av Byggforskningsrådet i Göteborgslera tillsammans med Chalmers. Lösningen fungerade väl, men Sture hade inte tid att utveckla skruvpålen vidare. Den hamnade istället i händerna på andra. På den tiden var han fokuserad på att ta fram handstyrda liftar åt bilindustrin som skapade ergonomisk följsamhet för montörerna. Arbetet med liftarna har resulterat i lösningar som används av industri världen över idag.

För några år sedan, efter att jag byggt min 30m långa brygga och sett miljökonsekvenserna av detta, kom jag tillbaks till min gamla idé att göra ihåliga skruvpålar och tryckpålar – denna gång i kompositmaterial – och att utnyttja det jag lärt mig om utformningen av gängstigning. En stor gänga i en cylinder blev den optimala lösningen på att överföra stora krafter – med minimala miljökonsekvenser och rationell tillverkning.

Sture driver idag www.kmshandel.se

Markexpo

Nordprodukter AB förvärvades sommaren 2019 av Markexpo Mark och Fastighet AB. Markexpo är en husleverantör som bygger klimatsmarta hus med energibevarande konstruktion och effektivt utnyttjande av modern solcellsteknik. De vill bryta ny mark för produktion av fastigheter, exploatering av råmark, integrerade energilösningar samt bygga produkter med stort hållbarhets- och miljöfokus.

Nordprodukter ingår idag i Markexpokoncernen och kommer således fortsätta att utveckla revolutionerande, miljöriktiga produkter, nu med fokus på energioptimering både för solceller och vindkraftverk.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top