Nordstolpen

Nordprodukter har tagit fram en stolpe som är av kompositmaterial vilket innebär att de blir lätta att hantera, har mycket lång hållbarhetstid och kan integreras till en fristående belysningsstolpe. Vad vi menar är att LED-armaturen kompletteras med solceller ovanpå som laddar batteriet inne i stolpen – så något elnät behövs inte. Nordstolpen är revolutionerande i sin kategori, är lätt och kan hanteras och monteras av en enda person med hjälp av ett särskilt framtaget monteringshjälpmedel. De traditionella lyktstolparna rostar även under marknivån på grund av yttre faktorer och det är tyvärr inte ovanligt att svåra personskador uppstår. Med Nordstolpens konstruktion i kompositmaterial elimineras risken för rostangrepp samtidigt som den med sin unika uppbyggnad har minimum av egensvängningar som medför att delarna i belysningsdelen får en ökad livslängd.

Stolparna finns i olika längder, dimensioner och färger.

Nordstolpen är uppbyggd av samma kompositmaterial som Nordpålen och på ett sätt som medger patentskydd.

En ritning av Nordstolpen

Hållbarhetstid / Livslängd

Beräknad livslängd är uppskattad till ca. 90 år. Detta för att göra en jämförelse med andra typer av pålar. Den verkliga livslängden på detta material är förmodligen betydligt längre då materialets halveringstid är försumbart liten.

Beräkningarna är utförda av konsultföretaget RISE IVF (td. SWEREA/IVF) i samband med utförd miljöanalys. Läs mer om miljöanalysen här

Isbeständighet

Materialet är samma som används i båtskrov och som med relativa höga farter har körts i is under mer än 30 års tid utan att skroven skadats. Pålarna står stilla och möter isens nötningar, varför dessa nötningar måste anses vara av lindrigare art. Isens grepp runt de släta, hårda och ”glatta” pålarna blir heller inte särskilt starkt.

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top