Nordpålen

Vid val av produkter är idag miljöaspekterna allt viktigare inte minst för myndighetstillstånd av utbyggnad eller nyetablering. Med Nordpålen har vi skapat ett nytt och effektivt sätt att förankra olika enheter genom oslagbara miljöaspekter.

Nordpålen har en sinnrik uppbyggnad och kraftöverföringsdel samt nerdrivningskruv som  kräver litet fast bottensegment. Dessutom är pålen flexibel för olika bottenförhållanden  och på grund av sin låga vikt även lätt att hantera. Den enkla monteringen kräver en mindre arbetsinsats jämfört med traditionella pålar. Pålen klarar stora krafter och påkänningar genom sin armerade uppbyggnad. Skruven i botten samverkar med den övre kraftöverföringsdelen och som ihop med cylindern och gängan bildar ett lock för att skapa stabilitet.

Uppbyggnad

Pålarna är uppbyggda runt en bärare bestående av ett Pvc-rör och utanpå armerad plast. Utsidan av pålarna är tätmålade.

Pålarna är ihåliga och ovanför kraftöverföringsdelen finns ett antal hål för att förhindra sprängningseffekten vid isbildning. Med hjälp av ett särskilt utvecklat beräkningsprogram och gjorda tester är pålarna dimensionerade efter uppsatta hållfasthets- och töjningskriterier.

Tillverkning

Produktionen av Nordpålen sker av erfarna båtbyggare. Dessa team har stor erfarenhet av tillverkning och produktion samt bistår i utvecklingsprocessen.

Material

Materialet består av armerad polyester, målad med gelcoat ovanför kraftöverföringsdelen.

Hållbarhetstid / Livslängd

Beräknad livslängd är uppskattad till ca. 90 år. Detta för att göra en jämförelse med andra typer av pålar. Den verkliga livslängden på detta material är förmodligen betydligt längre då materialets halveringstid är försumbart liten.

Beräkningarna är utförda av konsultföretaget RISE IVF (td. SWEREA/IVF) i samband med utförd miljöanalys. Läs mer om miljöanalysen här

Isbeständighet

Materialet är samma som används i båtskrov och som med relativa höga farter har körts i is under mer än 30 års tid utan att skroven skadats. Pålarna står stilla och möter isens nötningar, varför dessa nötningar måste anses vara av lindrigare art. Isens grepp runt de släta, hårda och ”glatta” pålarna blir heller inte särskilt starkt.

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top