Miljö

Vid val av produkter är idag miljöaspekterna allt viktigare inte minst för myndighetstillstånd av utbyggnad eller nyetablering. Nordpålen har låga CO2 -utsläpp i ett livscykelperspektiv och minimal påverkan på växt- och djurliv. Nordpålen är en del av lösningen på nutidens miljöutmaningar.

Nordpålen

Utsläpp vid både produktion och installation av en vanlig påle kräver mycket energi och därmed stora mängder CO2-utsläpp. Tack vare Nordpålens hållbarhet och materialsammansättning kan utsläppen reduceras avsevärt i förhållande till andra pålar.

  • Pålarna är uppbyggda i två lager: runt ett bärande PVC-rör finns ett lager armerad polyester. Utsidan av pålarna är tätmålade med gelcoat – materialen är samma som används på båtskrov och har gedigen hållbarhet i vatten.
  • Cylindern på pålen fylls med sten, grus och lera när den pressas ned i bottensegmentet och fungerar som ett hållfast fundament mot horisontella krafter.

Hållbar miljö

Nordpålen i jämförelse med konkurrenter

       CO2-utsläpp:

  • Impregnerade träpålar har 46 gånger så högt utsläpp av CO2!
  • Impregnerade träpålar med plastskydd har 42 gånger så högt utsläpp av CO2!
  • Betong med stålkärna har 17 gånger så högt utsläpp av CO2! 

giftfria pålar - utan kreosot

Kreosot är ett ämne som sedan 1800-talet använts till att skydda träprodukter som exempelvis telefonstolpar från röta och skadedjur. Enligt Kemikalieinspektionen kan användning av kreosot leda till allvarliga risker för miljö och hälsa, varför det finns strikta regler kring hur och var kreosot får användas.

När du köper pålar eller stolpar från Nordprodukter kan du känna dig trygg med att de är helt kreosotfria. Eftersom våra produkter är gjorda av kompositmaterial är de mycket tåliga och löper ingen risk att drabbas av skadedjur eller röta. Dessutom kan du vistas runt dem, utan risk för hälsan.

En förklaring av Nordprodukters miljöpåverkan

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top