Nordprodukter ab

Ekologisk och ekonomisk innovation för industrin – Nordprodukter är en del av
lösningen på nutidens största miljöutmaningar!

Nu är det dags att industrin blir mer hållbar, både rent praktiskt och miljömässigt!
Vi erbjuder marknaden flera produkter som kommer att göra stor skillnad för miljön och den ekonomiska hållbarheten. Nordprodukters marina pålar och miljöriktiga belysningsstolpar är något våra kunder med stolthet kan erbjuda sina slutkunder.

Våra produkter i kompositmaterial kan varieras i oändlighet och utvecklas för att lösa flera utmaningar som marknaden har inom hållbarhet.
Tack vare vår patenterade materialsammansättning och teknik har vi minst påverkan på botten-och marksegment än någon annan aktör. Och dessutom med absolut lägst CO2-utsläpp.

De ekologiska och ekonomiskt hållbara belysningsstolpar är helt självförsörjande på
solenergi, utan behov av eldragning och med en livslängd på minst 90 år!
Nordstolpen är anpassad för utvecklingsländer, högteknologiska länder och för
områden som behöver en hållbar lösning för miljövänlig belysning. Den smarta stolpen kan leverera internet till länder som har ett stort behov av trygghet och en bättre digital infrastruktur. Häng med på vår resa att förändra industrin föralltid!

DELA I DINA KANALER

Problemet produkterna löser:

”Nordprodukter är en del av lösningen på nutidens största miljöutmaningar!”

Utsläpp av gasen CO2 är ett av de största miljöhoten. Utsläpp vid både produktion
och installation av en vanlig påle kräver mycket energi och därmed stora mängder
CO2-utsläpp. Tack vare Nordpålens hållbarhet och materialsammansättning kan
utsläppen reduceras avsevärt i förhållande till andra pålar.
Nordprodukter befinner sig just nu i en position där vi kan dra nytta av denna
gigantiska förändring på marknaden och bli en betydande spelare när trä, stål och
betongkonstruktioner byts ut till miljövänliga, hållbara och ekonomiska konstruktioner
– i återvunnet kompositmaterial.
Sverige byter i snitt 40 000 pålar per år, och det har gjorts stora kraftansträngningar
för att tvinga industrin till mer miljövänliga alternativ med minsta möjliga påverkan på
den marina miljön. Idag får man inte arbeta i havet mellan april och september på
grund av grumling och negativ påverkan av det marina ekosystemet. Nordprodukters
pålar och stolpar har minimal påverkan på bottensegmentet och har en
installationsprocess kortare än någon annan, vilket ger oss en stor potential att ta
marknadsandelar här!

 • Sverige har Europas längsta kustlinje
 • Marinor och hamnar blir allt mer trafikerade eftersom industrin går mot mer
  miljövänliga fraktalternativ
 • Det ställs högre krav på kvalitén av bryggor, förtöjning och flyt-anläggningar
 • Med hjälp av licensavtal och patentskydd kan vi sälja våra produkter globalt och snabbt etablera oss på flera marknader
 • Nordprodukters stora mål på den marina marknaden är att sälja licenser till de största
  globala distributörerna. Tillsammans med dem kan produktportföljen utvecklas
  ytterligare efter den globala marknadens behov!

Hur produkterna löser problemet:

Nordpålen har mycket låga CO2 -utsläpp i ett livscykelperspektiv och minimal
påverkan på växt- och djurliv.
(inklistring av co2-utsläpp i jämförelse med konkurrenter)

 • Unik och patenterad konstruktion – snabb och enkel montering med en unik
  funktion som klarar mycket stora krafter. Pålarna skär sig ned i botten och
  uppnår snabbt full bärighet, på 50 % mindre djup än konkurrenterna.
 • Havs- och arbetsmiljövänlig – snäll mot den marina närmiljön och bidrar inte
  med några avlagringar eller utsläpp. Kan genom sin smarta konstruktion och
  långa livslängd enkelt flyttas och återanvändas utan att lämna spår av material
  i botten.
 • Ogripbar för is. Pålens glatta yta gör att den tar sig ur isgreppet. Pålen är ihålig
  och försedd med ett antal evakueringshål för att förhindra pålsprängning.
  Pålarna är uppbyggda i två lager: runt ett bärande PVC-rör finns ett lager armerad
  polyester. Utsidan av pålarna är tätmålade med gelcoat – materialen är samma som används på båtskrov och har gedigen hållbarhet i vatten.
  Cylindern och pålen fylls med sten, grus och lera när den pressas ned i
  bottensegmentet och fungerar som ett hållfast fundament mot horisontella krafter.

Målmarknad

Vi är ensamma på marknaden med att erbjuda 100% miljövänliga belysningsstolpar,
som dessutom är självförsörjande via solceller och har en hållbarhet på över 90 år.
Se följande beräkningsexempel för belysningsstolpar i Sverige:

Medelkommunen i Sverige har 8 000 belysningsstolpar
Totalt i Sverige finns 290 kommuner
290 x 8 000 = 2 320 000 stolpar i Sverige
Stolparna byts inom 50 år
2 320 000/50 = 46 400 stolpar byts per år
Cirkapris per stolpe: 4 750 kr
Ekonomisk potential för försäljning av belysningsstolpar i Sverige

46 400 x 4 750 kr = 200 400 000 kr/år

Konkurrenter inom belysning:

Vanligaste problemen med belysningsstolpar i galvat stål:

 • Högt utsläpp av CO2 vid produktion i fabrik samt vid installation i mark (tung
  maskin)
 • Kort livslängd. Ca 10-20 år innan behov av service/renovering
 • Betongfundament som har högt CO2-utsläpp vid produktionen, transport och
  installation
 • Galvat stål. Strömförande och direkt livsfarligt vid kollision med fordon
 • Avstängning av stort område/gata för service och/eller installation och
  dragning av el
 • Fler arbetstimmar. Det krävs fler personer för att installera en belysningsstolpe

Vanligaste problemen med belysningsstolpar delvis i kompositmaterial:

 • Klen konstruktion som medför svängningar/vibrationer i stolpen som i sin tur
  skadar ljusarmatur och eldetaljer
 • Kort hållbarhet – inte ekonomisk
 • Betongfundament vars ståldetaljer rostar under marknivå – yttre faktorer som
  mineraler i mark och urin från hundar bidrar till nedbrytning och förstörelse av
  fundamentet
 • Högt CO2-utsläpp vid produktion av betongfundament samt vid installation

Nordstolpens fördelar i förhållande till konkurrenters problematik:

 • Minst 90 års hållbarhet
 • Mycket ekonomisk. Under Nordstolpens livscykel hinner man byta upp till 6 st
  av dagens belysningsstolpar
 • Miljövänlig. Mycket lågt CO2-utsläpp vid produktion och installation
 • Icke elektriskt ledande, ofarlig vid kollision och tål spänning på 50 000 volt
 • Solceller och batterier i stolpen försörjer LED-lampa
 • Smart-stolpe med möjlighet till delning av WiFi och energi
 • Enkelt montage/demontage. Allt arbete sker på marknivå, även byte av lampa
 • Låg vikt. Standardstolpen på 4,5 m väger ca 20 kg
 • Enda belysningsstolpen helt i kompositmaterial
 • Inget betongfundament behövs. Skruvkonstruktion i kompositmaterial
  (anpassas för olika grunder)
 • Mycket solid konstruktion som skyddar ljusarmatur och eldetaljer från
  svängningar och vibrationer

TEAMET

I ledningen av Nordprodukter finns vår VD, Anna Björkeryd som på ett engagerat sätt
driver och utvecklar kundrelationen med ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus.
I koncernstrukturen finns också moderbolaget Markexpo. Deras affärsidé är att sälja
nyckelfärdiga ekobyar som är helt självförsörjande av el tack vare solcellsparker
anslutna till bostadsområdet. Självklart är montagen Nordprodukter Original och
vägarna i bostadsområdet belysta med Nordstolpen.

KMS Handel AB är utvecklingsbolaget som produktutvecklar för Nordprodukter. VD,
Johan Kahlman är utbildad naturvårdsbiolog med fokus att utveckla produkter och
använda material som har minsta miljömässiga påverkan.
I utvecklingsteamet finns också uppfinnaren och innovatören Sture Kahlman, som
har över 50 års arbetslivserfarenhet inom produktutveckling fokuserad på hållbarhet
och miljö.
Med sin stora passion för ekologi och miljöfrågor använder han dygnets vakna
timmar till att lösa de globala miljöutmaningarna.

PRODUKTER I PIPELINE

SOLCELLER

Solceller är framtagna för att hjälpa oss skapa förnybar energi med absolut minsta
möjliga miljöpåverkan!
Nordprodukter har utvecklat en monteringslösning som inte bara har minst
miljöpåverkan, utan har också en livslängd på 90 år – betydligt längre än vad dagens
material klarar.
Varför kan vårt material ha så pass mycket längre livslängd? Jo, när energi skapas,
skapas också joner. Joner ”äter” stål och och bryter ner traditionellt galvade
stålmontage. Vad resulterar det här i? Mycket kortare livslängd på solcellsmontage,
som kräver både underhåll, service, reservdelar och slutligen byte av ställning.
Vårt kompositmaterial leder inte ström och bryts därför inte ned!
Vid produktion av ett solcellsmontage i galvat stål är CO2-utsläppen mycket höga
och kräver gedigen logistik vid installation/reparation. Det galvade stålet fästs också i
marken med betongfundament som i sin tur har höga CO2-utsläpp.

VINDKRAFTVERK

Idag är vindkraft en av de mest effektiva energikällorna och bara i Sverige levererar
vindkraften 10–15% av vår el. I Danmark produceras 40% av elen med hjälp av
vindkraft, vilket är högst i hela världen. Potentialen globalt att använda vindens
energimöjlighet är stor. Idag utvecklas dessutom flytbryggor för att placera
vindkraftverk ute i havet.
Nordprodukter håller just nu på att ta fram ett fundament för vindkraftverk.
Konstruktionen som används för ankarpålar är perfekt för flytande enheter,
elledningar och fundament.
Samma problem som uppstår med energiproducerande solceller uppstår även i
vindkraft. Elektricitetens joner bryter ner materialen i dagens vindkraftverk, eftersom
delar av fundamenten är av galvat stål.
Med kompositmaterial och tryckskruvteknik kan man alltså få bort den problematiken.
Med betydligt längre livslängd och mycket lägre CO2-utsläpp gör den här
konstruktionen miljövänlig i alla led.
Volympotential:

1 påle= 10 000 kr kundpris
Produktionskostnad: 6 800 kr (32%)
100 000 st pålar/år globalt 2025
Ca 6 000 pålar på 16 marknader/år
Omsättning: 1 miljard
1 Stolpe (komplett): 4 000 kr kundpris
Produktionskostnad: 2 600 kr
(35%)
Addon: Lampa, Batteri
250 000 st stolpar/år globalt 2027
Ca 16 000 stolpar på 16 marknader/år
Omsättning: 1 miljard

FÖRETAGETS INKOMSTKÄLLOR

1
ggr lägre CO2-utsläpp
1
års hållbarhetstid
1
kg väger standardstolpen
Pålar till brygga
Nordprodukter räkneexempel
Anna Björkeryd Nordprodukter
Sture Kahlman, produktutvecklare för Nordprodukter

Nordprodukters marina pålar finns redan på ett flertal platser längs västkusten och är etablerat. Ny ledning och VD innebär att ny energi kommer att läggas på
säljaktiviteter för att snabbt ta marknadsandelar och för att expandera globalt.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top