Nordpålen – en klimatsmart lösning!

I denna artikel kommer vi lägga fokus på hur klimatförändringar påverkar havet och hur Nordprodukter tar sig an dessa utmaningar med hållbara, motståndskraftiga och underhållsfria produkter.   

Motivationen bakom produkterna

Vi på Nordprodukter har alltid haft miljöfrågan som en riktlinje i vår utveckling av sortiment, och därför är det viktigt för oss att våra produkter är anpassade för att hantera allt från stigande havsnivåer, isbildningar, och samtidigt motverka giftiga utsläpp.

Vi är riktigt imponerade och inspirerade av att se allt fler individer som är villiga att förändra sina livsvanor och vågar ställa krav på att ta fram nya miljövänliga alternativ för att minska på klimatavtrycken. Vi på Nordprodukter vill vara en del av lösningen, men för att förstå varför det behövs en lösning, behöver man få en inblick i problemen.

Vad innebär klimatförändringarna för havet och hur påverkar det oss?

På grund utav den ökade växthuseffekten blir jordens medeltemperatur varmare och det är detta man kallar för den globala uppvärmningen.

När glaciärer och inlandsisar smälter, ökar mängden vatten i havet och därmed stiger havsnivåerna. När havsnivåerna stiger hamnar landområden under ytan, och riskerna för översvämningar blir allt högre och värre, då medelvattenståndet stiger och vattnet når därmed längre upp på land.

Ett stigande hav kan också ge effekter på grundvattennivåer, biologisk mångfald och minskad tillgång till jordbruksmark.

Det kan låta paradoxalt att den globala uppvärmningen kan leda till kallare vintrar i Europa. Men enligt Heiner Körnich som är forskningschef på SMHI i Norrköping, bör vi vara beredda på längre ihållande köldperioder vintertid, speciellt för oss i norra Europa.

Hur anpassar sig Nordpålen för dessa förändringar?

Nordpålen är tillverkad av återvunnet kompositmaterial som kan bestå i havet i minst 90 år. I och med att våra pålar byts ut först efter 90 år, blir Nordpålen också ekonomiskt hållbar.!  

Nordpålen kräver ca 3 gånger så kort nedskruvningsdel i bottensegmenet, jämfört med konkurrenter för att uppnå samma kapacitet och kraft. Detta innebär att det blir mindre skada och påverkan på bottensegmentet och havsmiljön runt bryggan lämnas mindre påverkad.

Nordpålen är isbeständig då man använder samma material som också används i båtskrov som med relativt höga farter har kört i is under mer än 30 års tid utan att skroven har tagit skada. Nordpålen har också en hal yta, vilket gör att isens grepp runt pålarna inte blir särskilt starkt. Ovanför Nordpålens kraftöverföringsdel finns också ett antal hål för att förhindra sprängningseffekten vid isbildning.

Med isbeständiga Nordpålen slipper du betala för nya pålar efter varje vintersäsong, och därmed sparar du in både pengar och tid som du i stället kan investera i båten! 

läs mer om våra produkter

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top