Markexpo tar nästa steg i sin resa att förändra bygg- och fastighetsbranschen och förvärvar Nordprodukter AB. Bolagets patentskyddade produkter bidrar till att Markexpo kan minska monteringskostnader med cirka 30-50 % på solcellsanläggningar och samtidigt erhålla stora miljövinster. Nordprodukters grundare, uppfinnaren Sture Kahlman går i samband med detta in som investerare via Markexpos crowdfunding-kampanj och tar dessutom plats i utvecklingsteamet.

“Vi är glada över denna milstolpe som tar oss närmre vår vision att bygga energiproducerande ekobyar. Nordprodukter har ett mycket spännande produktsortiment som både effektiviserar produktionsprocessen och är klimatsmarta”, säger Tim Håman, VD och grundare på Markexpo

Sture Kahlman står bakom Nordprodukters patenterade produktsortiment och har tidigare utvecklat produkter genom Kahlman Produkter AB som har en miljardomsättning i en global industri med dotterbolag i Frankrike och USA.

Nordprodukter har tre produktområden med produkter i kompositmaterial inom lyktstolpar, solcellsmontering och marina pålar. Produktionen sker lokalt i Dingle.

Förutom den unika uppbyggnaden innebär produkterna stora miljövinster, enklare hantering och effektivare monteringstider. Samtliga produkter har en betydligt längre livslängd jämfört med produkter baserade i trä, betong och galvat stål som dessutom är förenade med stora CO2-utsläpp.

För pågående projekt Bokenäs samt kommande fastighetsprojekt, bidrar förvärvet och tillgången till produktsortimentet till att Markexpo kan minska material- och monteringskostnader i bland annat de energianläggningar som ska anläggas i anslutning till husen. Nordprodukters sortiment planeras att skalas upp och förberedas för global försäljning genom återförsäljare.

Vi kommer finansiera upp Nordprodukter under hösten och startar en rekrytering av en dedikerad VD till Nordprodukter efter sommaren. Här ser vi gärna en vass kvinna som tar täten i att förändra hur pålar, lyktstolpar och solcellsanläggningar byggs långsiktigt och miljöriktigt på en global marknad, samtidigt som vi kan tillföra Markexpos ekobyar miljövänligare produkter till lägre kostnad.”, berättar Tim Håman.

”Genom detta förvärv ges Nordprodukter en fantastisk möjlighet att få ut våra produkter på en global immateriellt skyddad marknad – samtidigt som vi gemensamt profilerar oss som ett starkt hållbart och miljöriktigt alternativ”, säger Sture Kahlman.   

Sture Kahlman går in som investerare i Markexpos pågående emission på FundedByMe och kommer även ta plats i Markexpos utvecklingsteam.

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top